เงื่อนไขการสั่งสินค้า T&C เลขที่บัญชี

  เงื่อนไขการสั่งสินค้า T&C เลขที่บัญชี

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
 
มัดจำสินค้า 50% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด แล้วจะเริ่มดำเนินการ ผลิตสินค้า
และจ่าย 50% ของมูลค่าสินค้าที่เหลือ  ในวันที่รับสินค้า
 
 
ชื่อบริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส
 
เลขที่ 014-265307-8
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
 
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยโบ้เบ้ 
 
เลขที่ 798-2-11658-3

 

 

***เมื่อท่านชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาโทร หรือ แฟกซ์ แจ้ง ทางร้านด้วยคะ

Tel 02-6281297-8    Fax 02-6281299